DE CHIROPRACTOR


De chiropractor is universitair geschoold. De studie sluit af met een vol jaar behandelen van patiënten onder toezicht van een ervaren chiropractor.

Een chiropractor is breed opgeleid (te vergelijken met de opleiding tot basisarts) en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de chiropractische technieken. De bekendste hiervan is de manipulatietechniek.

Deze zorgt voor een zeer snelle beweging in een gewricht die een soort “reset communicatie” veroorzaakt tussen de hersenen en het desbetreffende gewricht. Pijnlijke of stijve gewrichten krijgen hierdoor de kans weer in de “normale” stand te komen en beter te functioneren.

Deze techniek wordt echter relatief weinig gebruikt binnen ons centrum. Wij werken met name middels lichte mobilisatietechnieken, waarbij met rustige bewegingen het gehele bewegingsapparaat weer in positie wordt gebracht.

Naast manipulatie en mobilisatie heeft de chiropractor nog diverse andere technieken tot zijn beschikking. Afhankelijk van de aard van de klacht en gevoeligheid van de persoon kan gebruik worden gemaakt van o.a. de volgende technieken:

 • Bloktechniek
 • Flexie / Distractietechniek
 • Thompsontechniek
 • Activator
 • Gonsteadtechniek
 • Drukpunttherapie / Triggerpointtherapie
 • Craniosacraletherapie
 • Stripping massage

 

Wanneer chiropractie

De oorzaak van veel klachten ligt in een functiestoornis in een gewricht en/of de wervelkolom.
Bij deze functiestoornissen, ontstaan er ook verstoringen in de doorstroming van de zenuwimpulsen.
Deze impulsen gaan via het ruggenmerg en de daaruit vertakkende zenuwen, naar de hersenen om het lichaam op de juiste manier te laten reageren.
Wanneer dit niet goed verloopt, reageren de hersenen onvoldoende, blijft herstel uit en ontstaan klachten.Verschil met Fysio-/Manueel-/Osteotherapie

 • Manuele therapie is ontstaan uit chiropractie en osteopathie.
 • Chiropractie is een 5-jarige voltijd universitaire opleiding terwijl zowel manuele therapie als osteopathie deeltijdopleidingen zijn (60 dagen verdeeld over 3 jaar).
 • Chiropractie richt zich op het zenuwstelsel en het bewegingspapparaat, manuele therapie richt zich op het bewegingsapparaat en de osteopathie richt zich meer op organen en het hersenvocht.
 • In de chiropractie zijn veel verschillende technieken om de bewegingsvrijheid te verbeteren, technieken die in de manuele therapie en osteopathie niet bekend zijn.
   

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut heeft een Hoger Beroeps Opleiding gevolgd.
Ook hierin komt heel wat anatomie, fysiologie en pathologie aan bod. Er wordt vanaf het tweede jaar stagegelopen, met in het derde en vierde jaar een stage van 20 weken.
De opleiding is dan ook heel praktijkgericht.

 

 

Manueeltherapeut

Een manueeltherapeut is van origine een fysiotherapeut die zich daarna middels een deeltijdopleiding specialiseert in de manuele technieken. In de opleiding van 3 jaar zijn er 60 contactdagen verdeeld over 3 jaar.


Osteopaat

Osteopaten focussen zich met name ook op de beweeglijkheid van het orgaanstelsel. De opleiding is te volgen in deeltijd en voltijd.


Dit zijn wezenlijke verschillen met chiropractie.
Een chiropractor volgt 5 jaar een fulltime universitaire opleiding inclusief klinische stages.
De opleiding wordt nog eens vervolgd met een GEP-jaar waarbij hij/zij door de beroepsvereniging wordt getoetst.
Hierdoor is de chiropractor uitgebreid opgeleid om een diagnose te stellen en een goed behandelplan te maken. De chiropractor is tevens getraind in het bepalen wanneer het beter is dat de patiënt contact opneemt met de huisarts of een specialist.


 

Verschillende technieken

De chiropractische benadering houdt in dat het lichaam als geheel wordt gezien. Dit betekent dat niet alleen maar op de locatie van de pijn wordt gefocust maar gezocht wordt naar de oorzaak van de pijn. Wel ligt de focus op het bewegingsapparaat (alle delen van het lichaam waardoor u kunt bewegen, zoals botten, spieren en gewrichten) en het zenuwstelsel.

De behandeling zal zich richten op deze oorzaak. Hierdoor kan het herstel van het lichaam worden geoptimaliseerd. Een chiropractische behandeling kan bestaan uit manipulaties, mobilisaties, triggerpoint therapie en andere spiertechnieken, oefeningen en houdingsadviezen rondom uw gezondheid.
 

Job

Na zijn opleiding tot chiropractor in Engeland heeft Job een uitgebreide ervaring opgebouwd in de Chiropractie, en met name de behandeling van (zeer) chronische bewegings- en pijnklachten.

Aanvullend hierop heeft hij zich vervolgens als enige in Nederland verder gespecialiseerd in respectievelijk de neuroplasticiteit, de functional neuro-orthopedic rehabilitation (FNOR) en recent de dynamic neuromuscular stabilization (DNS).
 

Op basis hiervan en naar aanleiding van jarenlang, medisch getoetst onderzoek heeft Job in de afgelopen jaren een unieke behandelmethode ontwikkeld. Een methode die is gericht op het herstel van klachten en de ontwikkeling van het bewegingsapparaat om toekomstige klachten te voorkomen en bewegings-, sport- en werkprestaties structureel te verbeteren.