KWALITEIT


Vaak is het patiënten niet duidelijk wat hun diagnose is of hoe hun klachten zullen worden opgelost.
Vaak is het van gaat u maar liggen, dan kijken we wel even. Even later staat men weer buiten en tot de volgende keer.
Een gestructureerde aanpak, gericht op u specifieke problemen en achterliggende oorzaken ontbreekt.
Klachten worden vaak maar tijdelijk verlicht in plaats van langdurig opgelost.

Voor een goed en blijvend resultaat is het van belang te weten:

 • welk resultaat wat u wilt en kunt bereiken
 • hoe sterk gemotiveerd u bent om te werken aan een blijvende oplossing
 • dat zonodig in overleg met u wordt overlegd met huisartsen, medisch specialisten, verzekeringen en eventueel overige partijenKwaliteit

Uiteraard staan kwaliteit en resultaat op de eerste plaats.

Doel is om in samenwerking met u de door u gewenste resultaten te behalen.

Onze kwaliteit wordt bepaald door uw resultaten en uw tevredenheid.

Daarnaast wordt onze kwaliteit ook gecontroleerd volgens onder meer de Richtlijn-NVMSR (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage).

Dit heeft betrekking op onder meer de:

 • deskundigheid
 • zorgvuldigheid
 • toetsbaarheid
 • toepassing van algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden
 • bevooroordeeldheid
 • begrijpelijkheid voor u als patiëntDuidelijkheid voor Patiënt

Van belang is dat er op basis van professionaliteit en vertrouwen met u wordt gecommuniceerd.

Doel is dat het u op elk moment in het behandeltraject duidelijk is wat:

 • de huidige status is
 • uw specifieke behandelplan is
 • de bedoeling is van het behandeltraject
 • de meetpunten zijn om tijdens het behandeltraject de resultaat te meten


Wij vragen u dan ook of u de informatie begrijpt en een goed beeld heeft van de voortgang.

De bedoeling is dat we samen op een positieve en persoonlijke, maar vooral ook leuke manier samenwerken om uw klachten snel en blijvend op te lossen.