FEITEN & CIJFERS

 

Klachten Bewegingsapparaat

Veel mensen ondervinden klachten aan het bewegingsapparaat en vaak met chronische klachten als gevolg:

 • 30% van de Nederlanders heeft hinder bij het verrichten van de normale dagelijkse bezigheden
 • 32% en 41% raadpleegt hiervoor de huisarts
 • 20% en 30% raadpleegt hiervoor een medisch specialistAantallen en Percentages

 • 41.700 meniscusoperaties per jaar
 • 71.500 heupoperaties per jaar
 • 19.500 knievervangingen per jaar
 • 27.000 fysiotherapeuten zijn actief, waarvan 4.811 manueeltherapeuten, 2.278 oedeemtherapeutem en 1.784 kinderfysiotherapeutem
 • 180.000 mensen melden zich met spier-, pees- of bindweefselaandoeningen
 • 33% van de gevallen is chronisch
 • 14% van de geregistreerde arbeidsongeschikten kan niet werken door rugklachten
 • 2.000.000 Nederlanders hebben last van nek en rugpijn
 • 400.000 Nederlanders = 20% hiervan moet daarvoor van het werk verzuimen
 • de kosten van de zorg voor nek- en rugklachten bedroegen 1,3 miljard euro

Van de kosten voor nek- en rugklachten werd 38% besteed aan ziekenhuiszorg, 29% aan eerstelijnszorg, 17% aan ouderenzorg en 8% aan genees- en hulpmiddelen. (bron CBS en RIVM)

 

RIVM - KAB-studie (klachten aan bewegingsapparaat)

Vanuit de eigen ervaringen in de behandelpraktijk werd dit beeld bevestigd.
Uit een KAB-studie is een postenquête onderzoek bij een aselecte steekproef uit de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het CBS (RIVM-rapport 266807 002 – Klachten van het Bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking van maart 2000):

 • opmerkelijk is de grote aanwas van chronische patiënten
 • in de studie was geen rekening is gehouden met patiënten die in de tijd meerdere zorgaanbieders (huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, etc.)  raadplegen wegens onvoldoende c.q. geen structureel resultaat
 • in de studie geen rekening was gehouden met de financiële belangen van fysiotherapeuten, etc., waarbij het in het kader van de continuïteit versus het vergoedingenniveau, van belang is om de financiële vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekeringen maximaal te benutten

 

Conclusie

De huidige behandelingen van de veelal chronische patiënten met meervoudig prevalente klachten, met uitsluitend chiropractie, fysiotherapie, algemene oefentherapieën, etc. is in veel gevallen onvoldoende en biedt daarmee een te beperkt structureel herstel.