Onze WerkwijzeOnze werkwijze is gericht op het blijvend oplossen van vaak langdurige problemen met uw bewegingsapparaat.

Hiertoe zijn ook uw motivatie en inzet van groot belang. Wij rekenen dan ook op uw volledige medewerking en inzet.

Het is namelijk van groot belang dat eventuele oefeningen nauwgezet frequent worden uitgevoerd.

Doel is om de zwaktes in uw bewegingsapparaat teversterken, en dat u leert wat de juiste manier van gebruik is.
 Kenmerkend hierbij is dat:

 • uw klachten worden gediagnostiseerd in relatie met uw totale bewegingsapparaat
   
 • uw klachten ook direct worden behandeld
   
 • de behandeling niet alleen gericht is op chriropractie maar ook:
  • om aangeleerde, belastende bewegingspatronen weer te corrigeren (neuroplasticiteit)
  • herstel en/of verbetering van bewegingspatronen (DNS)
  • herstel en optimalisatie van verstoorde functies in het neurologisch systeem voor de aansturing van het bewegingsapparaat (FNOR)